Կրթություն

ՍՕՍ Մանկապարտեզ
Կրթություն
Կրթություն

ՍՕՍ Մանկապարտեզ

ՍՕՍ Մանկապարտեզը գործել է ՍՕՍ Մանկական գյուղ Կոտայքի տարածքում 1996 թվականից մինչև 2017 թվական վերջ։ Այն տարեկան 100 երեխայի համար տրամադրել է ցերեկային խնամք: Սակայն քանի որ ՍՕՍ Մանկապարտեզը նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի միակ հաստատությունն էր մոտակա 5 հարևան համայնքներում, երեխաների քանակը գերազանցում էր վերջինիս կարողությունները:
ՍՕՍ Մանկապարտեզ

ՍՕՍ Մանկապարտեզի ցերեկային խնամքում ընդգրկվելու համար նախապատվությունը տրվել է հարևան համայնքների խոցելի ընտանքների երեխաներին: Ի շնորհիվ արհեստավարժ մանկավարժական անձնակազմի, մանկապարտեզը ծրագրերում ներգրավված բոլոր երեխաների համար ապահովել է որակյալ ներդաշնակ զարգացում:

ՍՕՍ Մանկապարտեզը իրականացրել է «Ծնողական կրթություն» ծրագիրը, որի շրջանակներում երեխաների ծնողների համար տարբեր հանդիպումներ և դասընթացներ են կազմակերպվել: Այս միջոցառումները հիանալի հնարավորություն են ընձեռել ծնողներին զարգացնելու իրենց գիտելիքները երեխաների խնամքի կազմկերպման, ինչպես նաև նրանց ֆիզիկական, սոցիալական, հուզական և մտավոր զարգացման համար:

ՍՕՍ Մանկապարտեզում կրթական գործընթացը մշակվում էր տարբեր խաղերի և թեմատիկ պլանավորման օգնությամբ: Բոլոր այս մեթոդները հարմարեցվել են երեխաների անհատական կարիքներին, հետաքրքրություններին և առանձնահատկություններին, ինչպես նաև հաշվի են առնվել հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների գործոնը: ՍՕՍ Մանկապարտեզն իրականացրել է իր կրթական գործունեությունը ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և «Քայլ առ քայլ» միջազգային ասոցիացիայի կրթական համապարփակ ծրագրերին համապատասխան՝ ցուցաբերելով անհատական մոտեցում և գործնական մեթոդներ, ինչպիսիք են «Նախադպրոցական երեխաների քննադատական մտածողության զարգացում», «Բազմազան մտածողության ձևեր», «Ներառական կրթություն», «Կյանքի հմտություններ», «Ծնողական կրթություն» և ուրիշներ:

HISTORY
Հաջողված պատմություն
Հաջողված պատմություն
Կարդալ ավելին
Տեսադարան
Խնամատարության պիլոտային նոր ծրագիրը Տավուշում և ԿոտայքումՏեսնել բոլորը