Սոցիալական ծրագրեր

Ընտանիքների ամրապնդման ծրագիր Արաբկիր վարչական շրջանում
Սոցիալական ծրագրեր
Սոցիալական ծրագրեր

Ընտանիքների ամրապնդման ծրագիր Արաբկիր վարչական շրջանում

2010 թվականին Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում մեկնարկեց Ընտանիքների ամրապնդման ծրագիրը, որի նպատակն է կանխարգելել մանկալքությունը: Այս ծրագրի շրջանակներում անչափահաս երեխաներ ունեցող և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքները, ելնելով իրենց անհատական կարիքներից, ստանում են բազմակողմանի աջակցություն՝ կրթական, առողջապահական, սոցիալ-հոգեբանական, իրավաբանական, տնտեսական և նյութական:
Ընտանիքների ամրապնդման ծրագիր Արաբկիր վարչական շրջանում

Ծրագրի կրթական աջակցության շրջանակներում իրականացվում է համագործակցություն դպրոցների և կրթական հաստատությունների հետ՝ պաշտպանելով երեխաների որակյալ կրթություն ստանալու իրավունքը: Տրամադրվում է նաև արտադպրոցական կրթության հնարավորություն, որն իրականացվում է զարգացնող խմբակներում, դասապատրաստման և համակարգչային կենտրոններում: Ծրագրում ընդգրկված երեխաների համար կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներին, որոնք նպաստում են նրանց սոցիալականացմանը, անձնային աճին և մշակութային մակարդակի զարգացմանը: Երեխաներին հնարավորություն է տրվում այցելել տարբեր մշակութային օջախներ՝ մասնավորապես, թատրոններ, կինոթատրոններ, համերգներ և պատմամշակութային վայրեր:

Անհատական և խմբային դասընթացներն ու հոգեբանասոցիալական խորհրդատվությունը օգնում է ծնողներին բարելավել իրենց ծնողական հմտությունները: Սեմինարների և իրազեկման բարձրացման միջոցառումների շնորհիվ ընտանիքները տեղեկանում են առկա սոցիալական ծառայությունների և պետական աջակցության համակարգի մասին, ինչը օգնում է նրանց պաշտպանել իրենց իրավունքները և լինել ավելի նախաձեռնող:

Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ են տարվում ընտանիքների տնտեսական կայունությանը հասնելու համար՝ մասնագիտության ձեռքբերման և աշխատանքային գործիքների տրամադրման միջոցով, ինչը թույլ է տալիս հետագայում ունենալ եկամտի կայուն աղբյուրներ:

Անհրաժեշտության դեպքում, ընտանիքները ստանում են իրավաբանական աջակցություն՝ խորհրդատվության, դատական ընթացքին իրավաբանների մասնակցության, իրավաբանական փաստաթղթերի ձեռքբերման միջոցով:

Հարկ է նշել, որ Արաբկիր ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի ներկայացուցիչները հանդիսանում են վարչական շրջանի Սոցիալական աջակցության խորհրդի, ինչպես նաև խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամներ և ներգրաված են սոցիալապես խոցելի ընտանիքների բացահայտման և պաշտպանության գործընթացում: Ծրագիրը  արդյունավետ համագործակցում է նաև վարչական շրջանի պետական և ոչ պետական  կառույցների հետ։

Վարչական շրջանը բարձր է գնահատում Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի ներդրումը ընտանիքների սոցիալական խնդիրների լուծման հարցում, ինչպես նաև սոցիալական ծրագրերի զարգացման և համայնքային կառույցների ուժեղացման գործընթացում:

HISTORY
Հաջողված պատմություն
Հաջողված պատմություն
Կարդալ ավելին
Տեսադարան
Խնամատարության պիլոտային նոր ծրագիրը Տավուշում և ԿոտայքումՏեսնել բոլորը